Blog

билим берүүнүн учурдагы тенденциялары

Эмне үчүн 2020-жылы электрондук окууну карап чыгуу керек? Онлайн билим берүүнүн оң жана терс жактары

2020-жылдагы билим берүүдөгү эң алыскы учурдагы тенденцияларды изилдеңиз. Онлайн окутуунун бул билим берүү тенденциялары билим берүүнү жеңил жана жеткиликтүү кылат…

Толук маалымат