Blog

Кызыгуучу оюнчуктар менен балдардын эмоционалдык интеллектин жогорулатуу

Эмоционалдык интеллектти өнүктүрүү үчүн оюнчуктар: сезимдерибизди түшүнүүгө жана башкарууга үйрөнүү

Жеткиликтүүлүктүн жогорулашынан тартып, алаксытууга чейин, заманбап технологиянын билим берүүдөгү артыкчылыктары да, кемчиликтери да бар. Көбүрөөк билүү үчүн окуңуз.

Толук маалымат