Blog

Билим берүүдөгү киберкоопсуздук: Коопсуздукту билүүнүн чегинен чыгуу

Билим берүү тармагындагы киберкоопсуздукту коопсуздукту түшүнүү боюнча тренингден тышкары кантип жогорулатууну табыңыз. Implem. студенттерди коргоо үчүн мыкты тажрыйбалар, технология жана саясат…

Толук маалымат