Blog

Окутуучу колдонмолордун окуучулардын үй тапшырмаларына тийгизген таасири жөнүндө жазган штатынын Эбби Кэй

Окутуучу колдонмолордун окуучулардын үй тапшырмаларына тийгизген таасири жөнүндө жазган штатынын Эбби Кэй

StateofWriting'тен Эбби Кэй үйрөнүү колдонмолору балдардын үй тапшырмаларын аткаруу ыкмасын кантип өзгөртүп жатканын, түшүнүүнү жана окууну жакшыртууну изилдейт...

Толук маалымат