Dallas

ການໃຊ້ເວລາທີ່ມີຄຸນນະພາບກັບຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພື່ອນ, ແລະເດັກນ້ອຍແມ່ນດີເລີດສໍາລັບສຸຂະພາບຈິດແລະຮ່າງກາຍ. ການຢູ່ອ້ອມແອ້ມກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກສະເຫມີໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງບວກ ແລະເຮັດໃຫ້ມື້ຂອງເຈົ້າສົດໃສ. ແຕ່ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ເວລາທີ່ມີຄຸນນະພາບ? ໃນປັດຈຸບັນ Apps ການຮຽນຮູ້ນໍາເອົາການລວບລວມຊັບພະຍາກອນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບພໍ່ແມ່ໃນ Dallas. ຢູ່ບ່ອນນີ້ເຈົ້າສາມາດຊອກຫາຊັບພະຍາກອນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບເດັກນ້ອຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມ, ຫໍພິພິທະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະອື່ນໆອີກ. ການຂຸດຄົ້ນ Dallas ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນວ່າ TLA ນໍາເອົາການລວບລວມຊັບພະຍາກອນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄູສອນເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເສຍເວລາຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ. ພຽງແຕ່ອ່ານກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Dallas ທີ່ນີ້!