ເກມຈັບຄູ່ສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ເກມຈັບຄູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ອະນຸບານເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສອນ ແລະ ເສີມສ້າງທັກສະຂອງລູກຂອງເຈົ້າທີ່ລາວຕ້ອງການໃນປີໜ້າ, ບໍ່ວ່າລູກຂອງເຈົ້າກໍາລັງຈະເລີ່ມເຂົ້າໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫຼື ກຽມເຂົ້າໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ແນະນຳໃຫ້ລາວຮູ້ຈັກການອ່ານ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທາງຄະນິດສາດຕອນຕົ້ນ. ການຮັບຮູ້, ການນັບ, ການຕັ້ງຊື່ສີ ແລະຮູບຮ່າງ, ການຈັບຄູ່ສັດດຽວກັນກັບເກມການຈັບຄູ່ອະນຸບານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ iPhone ແລະ iPad!