ການປົກປ້ອງ Email

ທ່ານບໍ່ສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ນີ້ thelearningapps.com

ເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຈາກການທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້ານີ້ແມ່ນການປ້ອງກັນໂດຍ CloudFlare. ທີ່ຢູ່ອີເມວໃນຫນ້າທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອງໄວ້ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະຮັກສາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈາກການຖືກເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບອທ໌ເປັນອັນຕະລາຍ. ທ່ານຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສາມາດ Javascript ໃນຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານເພື່ອຖອດລະຫັດອີເມລທີ່.

ຖ້າຫາກທ່ານມີເວັບໄຊທ໌ແລະມີຄວາມສົນໃຈໃນການປົກປ້ອງມັນໃນວິທີການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ລົງທະບຽນສໍາລັບການ CloudFlare.