ਬਲੌਗ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ 'ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਐਬੀ ਕੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ 'ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਐਬੀ ਕੇ

ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਬੀ ਕੇ ਨੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਖੋਜੋ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿਖਰ ਦੇ 6 ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਸਿਖਰ ਦੇ 6 ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਨੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਧਨ…

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ