ਸਿੱਖਣਾ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ "ਬੋਰਿੰਗ" ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਸ 2 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਈਕਨ ਲਈ ਆਮ ਗਿਆਨ ਕਵਿਜ਼ ਐਪ

ਆਮ ਗਿਆਨ ਕਵਿਜ਼

Try Best General Knowledge ਐਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ gk ਕਵਿਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਰਲ…

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕਲਰਿੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਰੰਗ

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਐਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਾਇਨੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ…

ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਕਲਰਿੰਗ ਐਪ ਆਈਕਨ

ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਰੰਗ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਕਲਰਿੰਗ ਐਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ…

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਤੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਣਿਤ, ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਹਾਲੀਆ ਬਲੌਗ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ 'ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਐਬੀ ਕੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ 'ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਐਬੀ ਕੇ

StateofWriting ਤੋਂ Abbie Kay ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ