සමලිංගික-වැඩපත්‍ර-2 ශ්‍රේණිය-ක්‍රියාකාරකම්-1

2 වන ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා නොමිලේ සමලිංගික වැඩ පත්‍රිකා

එකම උච්චාරණය සහ අක්ෂර වින්‍යාසය ඇති නමුත් විවිධ අර්ථයන් ඇති වචන සමූහයක් හෝ සංයෝජනයක් සමජාතීය යැයි කියනු ලැබේ. ශබ්ද සහ/හෝ සමාන ලෙස පෙනෙන වචන බොහෝ වෙනස් දේ අදහස් කළ හැකි නිසා, සමජාතීය පද අත්යවශ්ය වේ. සමජාතීය පද නිසා කියන දේ වරදවා වටහා නොගන්නා ලෙස සන්දර්භය මනසේ තබාගෙන කියවීම ඉතා වැදගත් වේ. ළමුන්ට ව්‍යාකරණ වඩාත් කාර්යක්ෂමව හැදෑරීමට හැකි වන පරිදි සමජාතීය තේරුම් ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා අපි 2 වන ශ්‍රේණිය සඳහා සමලිංගික වැඩ පත්‍රිකා සකස් කර ඇත. 2 ශ්‍රේණිය සඳහා සමජාතීය පිළිබඳ වැඩ පත්‍රිකා පුළුල් ලෙස ලබා ගත හැකි බැවින් ඒවා දරුවෙකුගේ අත්තිවාරමක් ගොඩනැගීමට භාවිතා කළ හැකිය. දෙවන ශ්‍රේණියේ ළමුන් සඳහා සමලිංගික නාම පිළිබඳ අපගේ වැඩ පත්‍රිකාව ළමයින්ට සමලිංගිකයන් පිළිබඳ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගැනීමට පහසු කරයි. පහසු ඉගෙනීමෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට සමජාතීය වැඩ පත්‍රිකාව 2 පන්තියේ අපගේ වැඩ පත්‍රිකාව බාගන්න. නොමිලේ මුද්‍රණය කළ හැකි සමලිංගික වැඩ පත්‍රිකාව දෙවන ශ්‍රේණිය දරුවන්ට නිවසේදී කාර්යක්ෂමව ඉගෙනීමට උපකාරී වේ. මුද්‍රණය කළ හැකි 2 ශ්‍රේණිය සඳහා සමලිංගික වැඩ පත්‍රිකා මුද්‍රණය කළ හැකි අතර ලොව පුරා සිටින සෑම සිසුවෙකුටම භාවිත කළ හැක.

මෙම දැන්වීම බෙදා