බ්ලොග්

කුඩා දරුවන් සඳහා හැඩ ක්‍රියාකාරකම්

12 කුඩා දරුවන් සඳහා විනෝදයෙන් පිරුණු හැඩ ක්‍රියාකාරකම්

ළමයින්ට හැඩය ඉගැන්වීම විෂයයෙහි වඩාත් අවධාරණය කරන ලද තවත් අංශයකි. පාසලේ ගුරුවරුන් හෝ නිවසේ සිටින දෙමාපියන් අයදුම් කරන අතර…

වැඩිදුර කියවන්න
කියවීමේ අවබෝධය සමඟ දරුවාට උපකාර කරන්නේ කෙසේද?

කියවීමේ අවබෝධය සමඟ දරුවාට උපකාර කරන්නේ කෙසේද?

සෑම ළමයෙකුම කතන්දරවලට සවන් දීමට සහ කියවීමට ප්‍රිය කරන අතර, කතන්දර පොත් අවශෝෂණය කර ගැනීම සඳහා කියවීමේ අවබෝධතා කුසලතා වර්ධනය කිරීම වැදගත් වේ. ලෙස…

වැඩිදුර කියවන්න
කුඩා ළමුන් සඳහා ගණන් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම්

කුඩා දරුවන් සඳහා ගණන් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම්

ළමයින් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩාවෙන් ඉගෙනීමට විශාල රසිකයින් වන අතර කුඩා දරුවන් සඳහා නිර්මාණාත්මක සහ විනෝදයෙන් පිරුණු ගණන් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම්…

වැඩිදුර කියවන්න
කුඩා දරුවන්ගේ සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රහේලිකා

කුඩා දරුවන්ගේ සංවර්ධනය සඳහා ජිග්සෝ ප්‍රහේලිකා වල ප්‍රතිලාභ

අපේ කුඩා දරුවන්ගේ දියුණුව සඳහා ප්‍රහේලිකාවලට වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකිය. ජිග්සෝ වල වැදගත් ප්‍රතිලාභ කිහිපයක් මෙන්න...

වැඩිදුර කියවන්න
ළදරු පාසල සඳහා හොඳම පොත්

ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඉඟි සහ යෙදුම්

මෙහිදී ඔබට ළමුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ ඉඟි සහ නීති ඉගෙන ගත හැකිය. ළමයින් ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද යන්න සමඟ අරගල කරයි, එබැවින්…

වැඩිදුර කියවන්න
මගේ දරුවාට පාසැලේ සාර්ථක වීමට උදව් කරන්නේ කෙසේද?

මගේ දරුවාට පාසැලේදී සාර්ථක වීමට උදව් කරන්නේ කෙසේද?

සෑම දෙමව්පියෙකුටම අවශ්‍ය වන්නේ තම දරුවා පාසලෙන් සාර්ථක වීමටයි. දෙමාපියන් ඕනෑම දෙයක් කිරීමට සූදානම් නමුත් ගැටලුව ඇතිවන්නේ කෙසේද?...

වැඩිදුර කියවන්න