බ්ලොග්

විනෝදය සහ ඵලදායී අධ්‍යාපනය සඳහා නව්‍ය යෙදුම් සහ පන්ති ගවේෂණය කිරීම

විනෝදය සහ ඵලදායී අධ්‍යාපනය සඳහා නව්‍ය යෙදුම් සහ පන්ති ගවේෂණය කිරීම

ජාතික ගුරු ඇගයීම් සතිය යනු අනාගතය හැඩගැස්වීම සඳහා ගුරුවරුන්ගේ නොපසුබස්නා උත්සාහය හඳුනා ගැනීමට සහ අගය කිරීමට අවස්ථාවකි.

වැඩිදුර කියවන්න
ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය සඳහා නිවැරදි සුදුසුකම තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය සඳහා නිවැරදි සුදුසුකම් තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

ජාතික ගුරු ඇගයීම් සතිය යනු අනාගතය හැඩගැස්වීම සඳහා ගුරුවරුන්ගේ නොපසුබස්නා උත්සාහය හඳුනා ගැනීමට සහ අගය කිරීමට අවස්ථාවකි.

වැඩිදුර කියවන්න
අඩු ශක්තියක් භාවිතා කිරීමට දෙමාපියන් තම දරුවන් දිරිමත් කරන්නේ කෙසේද?

අඩු ශක්තියක් භාවිතා කිරීමට දෙමාපියන් තම දරුවන් දිරිමත් කරන්නේ කෙසේද?

ඔබේ දරුවා සඳහා කුඩා සුරතල් සතෙකු හදා ගැනීමට පෙර, රැකවරණය, ආරක්ෂාව සහ ආදරණීය බැඳීමක් ඇති කිරීම පිළිබඳ මෙම දැනගත යුතු තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය ගවේෂණය කරන්න...

වැඩිදුර කියවන්න
සිත් ඇදගන්නා සෙල්ලම් බඩු සහිත දරුවන්ගේ චිත්තවේගීය බුද්ධිය වැඩි දියුණු කරන්න

චිත්තවේගීය බුද්ධිය වර්ධනය සඳහා සෙල්ලම් බඩු: අපගේ හැඟීම් තේරුම් ගැනීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඉගෙනීම

වැඩි ප්‍රවේශ්‍යතාවයේ සිට විභව බාධා කිරීම් දක්වා, නවීන තාක්‍ෂණය අධ්‍යාපනයේ වාසි සහ අවාසි යන දෙකම ඇත. වැඩිදුර දැන ගැනීමට කියවන්න.

වැඩිදුර කියවන්න
කුඩා සුරතල් සහිත දරුවා

ඔබේ දරුවා සඳහා කුඩා සුරතලෙකු හදා ගැනීමට පෙර දැනගත යුතු කරුණු 7ක්

ඔබේ දරුවා සඳහා කුඩා සුරතල් සතෙකු හදා ගැනීමට පෙර, රැකවරණය, ආරක්ෂාව සහ ආදරණීය බැඳීමක් ඇති කිරීම පිළිබඳ මෙම දැනගත යුතු තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය ගවේෂණය කරන්න...

වැඩිදුර කියවන්න