බ්ලොග්

මිනිසා ටයිප් කිරීම

අධ්යාපනය පිළිබඳ නවීන තාක්ෂණයේ වාසි සහ අවාසි

වැඩි ප්‍රවේශ්‍යතාවයේ සිට විභව බාධා කිරීම් දක්වා, නවීන තාක්‍ෂණය අධ්‍යාපනයේ වාසි සහ අවාසි යන දෙකම ඇත. වැඩිදුර දැන ගැනීමට කියවන්න.

වැඩිදුර කියවන්න

නවීන තාක්‍ෂණය සමඟ ශිෂ්‍ය සහභාගීත්වය සහ අභිප්‍රේරණය වැඩි දියුණු කිරීම

නවීන තාක්‍ෂණය අධ්‍යාපනයේ අනාගතය හැඩගස්වන ආකාරය සහ එය සිසුන්ගේ සහභාගීත්වය සහ අභිප්‍රේරණය ඉහළ නැංවිය හැකි ආකාරය සොයා ගන්න. ලබා ගන්න...

වැඩිදුර කියවන්න
Art and Craft විශේෂාංගී රූපය

ළමුන් සඳහා විනෝදජනක සහ පහසු DIY නිර්මාණාත්මක කලා සහ ශිල්ප අදහස්

වැසිකිළිය වැනි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් මෙම කලා සහ ශිල්ප අදහස් සමඟ ඔබේ දරුවන් සමඟ නිර්මාණශීලී වන්න සහ විනෝද වන්න...

වැඩිදුර කියවන්න

පාසල් සිසුන්ට කෘතඥතාව ඉගැන්වීමේ ඵලදායී ක්රම

පාසල් සිසුන්ට කෘතඥතාව ඉගැන්වීම ඔවුන්ගේ යහපැවැත්මට සහ අධ්‍යයන සාර්ථකත්වයට දිගුකාලීන බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. උගන්වන ආකාරය ඉගෙන ගන්න...

වැඩිදුර කියවන්න
ඉගෙනුම ලබන විද්‍යාල සිසුන්

විද්යාලය සඳහා සූදානම් වීම: නිවැරදි ආයෝජන තේරීම්

විද්‍යාලයට සූදානම් වෙනවාද? විද්‍යාල ආයෝජන පිළිබඳ වටිනා ඉඟි සහ තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය සමඟින් ඔබේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමට නිවැරදි ආයෝජන තේරීම් කරන්න...

වැඩිදුර කියවන්න
ශීත එළිමහන් ක්රියාකාරකම්

ළමුන් සඳහා හොඳම එළිමහන් ශීත ක්‍රියාකාරකම් - ඉගෙනීමේ යෙදුම්

මෙම ලිපිය ළමුන් සහ කුඩා ළමුන් සඳහා එළිමහන් ශීත ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව වේ. ළමුන් සඳහා මෙම විනෝදජනක එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම් පරීක්ෂා කරන්න...

වැඩිදුර කියවන්න