අපගේ අධ්‍යාපනික යෙදුම් සහ වෙබ් ද්වාර කළමනාකරණය සහ සංවර්ධනය කරනු ලබන්නේ ඩිජිටල් ලාභාංශ. ඔබේම කුඩා අධ්‍යාපනික යෙදුමක් දියත් කිරීමට, මෙහි ක්ලික් කරන්න හෝ අපට විද්‍යුත් තැපැල් කරන්න [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

ආශිර්වාද ලත් සිකුරාදා විශේෂ ප්‍රවර්ධන කේතය සඳහා Tiny Genius TLA වෙබ් අඩවිය උත්පතන

ප්‍රවර්ධන කේතය භාවිතා කරන්න: NEWYEAR2024

ප්‍රවර්ධන කේතය අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

Google Play Store බොත්තමෙන් Tiny Genius යෙදුම බාගන්න
Apple App Store බොත්තමෙන් Tiny Genius යෙදුම බාගන්න
 

සාමාන්‍ය පෙරහන්
නිශ්චිත ගැලපුම් පමණි