Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov aplikácií

Súkromie berieme vážne. Prečítajte si naše pravidlá nižšie a ak máte nejaké otázky alebo spätnú väzbu, dajte nám vedieť. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú aplikácií vyvinutých spoločnosťou The Learning Apps.

Osobné informácie

Naše aplikácie nezhromažďujú žiadne identifikovateľné informácie od detí. Údaje o zariadení sa zhromažďujú iba na poskytovanie služby alebo funkcie, ktorá je priamo relevantná pre používanie našej aplikácie. Ak sa domnievate, že sme takéto informácie zhromaždili neúmyselne, kontaktujte nás, aby sme mohli tieto informácie okamžite odstrániť.

Informácie, ktoré zhromažďujeme od našich používateľov

Od našich používateľov nezhromažďujeme žiadne identifikovateľné informácie. Poskytovatelia služieb tretích strán zhromažďujú neidentifikovateľné informácie priamo od používateľov aplikácií vo forme akcií, ktoré vykonávajú a činností, ktoré vykonávajú pri používaní aplikácie. Tieto informácie používame predovšetkým na zlepšenie našich aplikácií, aby sme našim používateľom poskytli lepší zážitok. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich aplikácií alebo zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: [chránené e-mailom]