Pracovný list Zmysly – 2. ročník – 1. aktivita

Pracovné listy Free Senses pre 2. ročník

Deti sa učia nadväzovať kontakty už od útleho veku. Deti ich môžu použiť na rozpoznanie svojich obľúbených hračiek, občerstvenia, oblečenia a dokonca aj miest. Každý z týchto cieľov sa dosahuje prostredníctvom pracovných listov o zmysloch pre 2. ročník, ktoré deťom pomôžu rozlišovať a opísať zmysly, s ktorými sa pravidelne stretávajú. Pracovné listy zmyslov pre 2. ročník pomôžu vašim deťom spoznať a otestovať päť zmyslov ľudského tela. Pracovné listy Zmysly pre 2. stupeň sa nevyužívajú len online. Môžete si tiež stiahnuť pracovné hárky zmyslov pre druhý stupeň ako pracovné hárky na tlač a deti sa môžu fyzicky otestovať pomocou týchto hárkov zmyslov druhého stupňa. Ak chcete získať ďalšie pracovné hárky, ako sú zmyslové hárky pre 2. ročník a iné podobné pracovné hárky, prezrite si našu obrovskú škálu tlačiteľných pracovných hárkov a učte sa, rozpoznávajte a precvičujte, čo vám srdce vyhovuje.

Zdieľať