Hry pre deti

Tieto párovacie hry pre predškolské a materské školy vám pomôžu naučiť a posilniť zručnosti vášho dieťaťa, ktoré bude potrebovať v budúcom roku, či už vaše dieťa len začína predškolskú dochádzku alebo sa pripravuje na materskú školu. Predstavte mu včasné čítanie a matematické pojmy, ako je číslo rozpoznávanie, počítanie, pomenovávanie farieb a tvarov, priraďovanie rovnakých zvieratiek pomocou týchto najlepších predškolských hier na priraďovanie na iPhone a iPad!

matematický zápas

Match Match

Matematická hra na porovnávanie čísel je typ hry na porovnávanie čísel, ktorá je skvelá na učenie...

Čítaj viac