Baro Xaqiiqooyinka Madadaalada iyo Sharaxaadaha ee Carruurta

Bogag la daabici karo oo leh xaqiiqooyin iyo sharraxaad carruurta si ay u bartaan xayawaanka dhulka, xayawaanka badda, miraha, khudaarta, iyo qaar kaloo badan. Waxaanu samaynay xog ururin balaadhan iyo sharaxaad iyo mawduucyo kale duwan si aad halkan uga hesho xaqiiqooyin badan intii suurtogal ah. Waxay ka caawin doontaa carruurtaada inay bartaan xaqiiqooyinka xiisaha leh ee xayawaanno badan waxayna sidoo kale gacan ka geysan doontaa in lagu aqoonsado sawirada xaqiiqooyinka iyo sharraxaadaha. Kuwaani waxay u fiican yihiin xanaanada, socod baradka, iyo kuwa dugsiga ka hor. Xaqiiqooyinkan iyo Sharaxaadahan ayaa ka caawin doona ilmahaaga inuu la qabsado wax-akhriska waxayna kaa caawin kartaa xifdinta. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim inaad samir yeelato marka ilmuhu akhrinayo xaqiiqooyinka iyo sharraxaadaha sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay ku adkaato akhriska marka hore.