Waraaqaha Shaqada ee Barashada Bulshada ee Bilaashka ah ee Fasalka 1

Xaashiyaha shaqadu waa hab aad u fiican oo lagu buuxiyo nusqaamaha waxbarasho ee waaweyn ee ay carruurtu kala kulmaan dugsiga. Waalidiinta iyo macalimiintu waxay si joogta ah u raadiyaan xeelado ay carruurtu ku lug leeyihiin waxqabadyada xiisaha leh kuwaas oo sidoo kale ka caawin doona shaqadooda dugsiga. Hadda oo raadintii la dhammeeyey, xaashida waxbarashada bulshada ee fasalka koowaad ayaa laga heli karaa FreeworksheetforKids.com si ay uga caawiso maskaxda da'da yar mawduucyada cilmiga bulshada ee adag. Waad daalacan kartaa, soo dejisan kartaa, ama daabacan kartaa xaashida waxbarashada bulshada ee fasalka 1aad si aad u siiso ardaydaada. Waraaqaha shaqada ee daraasaadka bulshada ee bilaashka ah waa hubaal inay ku dhacayaan carruurta da' kasta leh. Warqadaha shaqada ee daraasaadka bulshada ee daabacan ee xiisaha leh ee fasalka 1 waxay daboolayaan ku dhawaad ​​dhammaan maaddooyinka aasaasiga ah ee ardayga fasalka koowaad yahay inuu yaqaan.