Waraaqaha Shaqo ee Erayada La Daabici karo ee Bilaashka ah ee Carruurta

Waxaanu kuu keenaynaa waraaqo shaqo oo eray bixineed oo kala duwan oo bilaash ah oo loogu talagalay dhammaan carruurta. Carruurtu waxay baran doonaan ka dib marka ay maraan xaashida erayada oo ay wanaajiyaan xirfadahooda erayada. Guji mid kasta oo ka mid ah darajooyinka hoose si aad u bilawdo oo aad ilmahaaga hadda u horumariso erey-bixintooda.