Dhaqanka Wacan

Xaashida Shaqada Hababka Wanaagsan

Ilmo kastaa waa inuu ka warqabaa anshaxa aasaasiga ah ee caadooyinka wanaagsan. Dhalinyaro kasta waa in ay kala saari karaan caadooyinka togan iyo kuwa xun. U isticmaal xaashiyahan shaqada hab-dhaqanka wanaagsan ee da'yarta si aad uga caawiso inay si fiican u fahmaan fikradahan. Waraaqaha shaqada ee caadooyinka wanaagsan waa bilaash kombiyuutar kasta, iOS, ama qalab Android ah. Tusaalooyinkan waraaqaha shaqada ee caado wanaagsan waa la daabici karaa oo loo isticmaali karaa arday kasta oo adduunka oo dhan ah. Xaashiyaha shaqada waxay daboolayaan gobol muhiim ah oo casharrada carruurta ah. Markaa ha sugin oo isku day xaashidan shaqo ee xiisaha leh ee ku saabsan caadooyinka wanaagsan, si ay carruurtu u kordhiyaan tayada noloshooda oo ay u noqdaan nooc ka wanaagsan bulshada.

Share This