Bråk - Årskurs 3 - Aktivitet 1

Gratis arbetsblad för bråk för årskurs 3

Praktiserande bråkdel för 3:e klassare kan vara utmanande. Vet du vad bråk är? Tal som representerar bråkdelar av en helhet kallas bråk. Det kan vara en komponent eller en del av vilken kvantitet eller sak som helst. Med 3/6 som exempel är nämnaren 6 och täljaren 3. I årskurs två och tre utsätts eleverna först för bråk. Uppmuntra barnen att öva på bråk med hjälp av dessa roliga bråkkalkylblad för 3:e klassare för att bättre förstå begreppet bråk. Dessa delkalkylblad för årskurs 3 kan hjälpa eleverna att lösa problemen på rätt sätt. Bråken arbetsblad för tredjeklassare kommer också att förbättra elevernas akademiska framgång. Du kan lägga vantarna på dessa bråkblad för tredje klass eftersom de är tillgängliga överallt i världen på alla datorer, iOS eller Android-enheter. Prova dessa Matematikblad för 3:e årskurs bråk just nu!

Dela detta