இலவச அச்சிடக்கூடிய வாசிப்பு புரிதல் பணித்தாள்கள்

நாங்கள் உங்களுக்கு பரந்த அளவிலான இலவச வாசிப்பைக் கொண்டு வருகிறோம் புரிதல் பணித்தாள்கள் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும். குழந்தைகள் பத்தியில் சென்ற பிறகு கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பார்கள் மற்றும் அவர்களின் வாசிப்பு புரிந்துகொள்ளும் திறனை மேம்படுத்தலாம் அல்லது சோதிப்பார்கள். அச்சிடத்தக்க வாசிப்புப் புரிதலில் உள்ள ஒவ்வொரு பத்தியும் தொடக்க வாசகர்களுக்குக் கருப்பொருளாக இருக்கும், அதைத் தொடர்ந்து கேள்விகள். தொடங்குவதற்கு கீழே உள்ள ஏதேனும் ஒன்றைக் கிளிக் செய்து, ஒவ்வொன்றையும் தீர்த்து வைப்பதன் மூலம் உங்கள் குழந்தை மேலும் அறியவும். கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பதை நோக்கிச் செல்வதற்கு முன் அவர் ஒவ்வொரு பத்தியையும் கவனமாகப் படித்திருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் இலவசமாக அச்சிடக்கூடிய வாசிப்பு புரிதல் பணித்தாள்களை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

குழந்தைகளுக்கான புரிதல் பயன்பாடு
வாசித்து புரிந்துகொள்ளுதல்
புரிதல் தரம் 123
புரிந்துகொள்ளுதல் வேடிக்கையானது இளையவர்களுக்கான கல்வி விளையாட்டு. உங்கள் பிள்ளைகள் பத்திகளை எப்படி படிக்க வேண்டும் மற்றும் அந்த பத்தியின் கொடுக்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்க கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும் என்பதே இதன் நோக்கம். பல்வேறு கதைகளின் வரம்பைப் படித்து, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பத்திகளைப் பற்றிய பல்வேறு கேள்விகளுடன் உங்கள் புரிதலைச் சோதிக்கவும்.