இலவச அச்சிடக்கூடிய மழலையர் பள்ளி அறிவியல் பணித்தாள்கள்

பாலர் மற்றும் மழலையர் பள்ளி போன்ற கற்றலின் ஆரம்ப கட்டங்களில் உங்கள் குழந்தைகளின் மனதில் அறிவியல் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் சிறந்த அறிவியல் பணித்தாள்களை நீங்கள் தேடுகிறீர்களா? அடிப்படையில், அறிவியல் என்பது இயற்கை உலகத்தை அவதானித்தல், பரிசோதனை செய்தல் மற்றும் அது எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் அறியும் செயல்முறையாகும். குழந்தைகளுக்கான ஆரம்பகால அறிவியல் கல்வியைத் தொடங்குவதற்கான சிறந்த மற்றும் மிகவும் பொருத்தமான வழி, அறிவியல் பணித்தாள்கள் போன்ற வேடிக்கையான செயல்பாடுகளை வழங்குவதாகும். கற்றல் பயன்பாடுகள் மழலையர் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக அச்சிடக்கூடிய தொடக்க அறிவியல் பணித்தாள்களை வழங்குகின்றன, எனவே ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் ஆரம்பக் கல்வியிலிருந்து அறிவார்ந்த படிப்பை வழங்க முடியும். இந்த அறிவியல் பணித்தாள்கள் குறிப்பாக மழலையர் மற்றும் பாலர் பள்ளி மாணவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் ஐந்து புலன்கள் போன்ற ஆரம்ப தர நிலைக்கு தேவையான அனைத்து தலைப்புகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். விண்டோஸ், ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் iOS போன்ற அனைத்து இயங்கு சாதனங்களிலும் எளிதாக அணுகலாம். TLA உடன் உங்கள் குழந்தையின் கல்வியைத் தொடங்குவோம், மேலும் தாமதமின்றி இலவசமாக அச்சிடக்கூடிய அறிவியல் பணித்தாள்களின் மேம்பட்ட மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட தொகுப்பைப் பெறுவோம். மகிழ்ச்சியான கற்றல், மக்களே!