வலைப்பதிவு

எடையிடும் இயந்திரம்

குழந்தைகளின் பிஎம்ஐ பற்றி பெற்றோர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்காக குழந்தைகளின் பிஎம்ஐயின் முக்கியத்துவத்தைக் கண்டறியவும். ஆரோக்கியமான எடையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது, விளக்குவது மற்றும் மேம்படுத்துவது என்பதை அறிக...

மேலும் படிக்க
காகித ஓரிகமி

ஓரிகமி ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது

குழந்தை வளர்ச்சிக்கு ஓரிகமியின் நன்மைகளைக் கண்டறியவும். இந்த பழங்கால கலை வடிவம் எவ்வாறு சிறந்த மோட்டார் திறன்களை மேம்படுத்த உதவுகிறது, கவனம் செலுத்துகிறது,...

மேலும் படிக்க

கல்வியில் இணையப் பாதுகாப்பு: பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டது

பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பயிற்சிக்கு அப்பால் கல்வியில் இணைய பாதுகாப்பை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பதைக் கண்டறியவும். நடைமுறை. மாணவர்களைப் பாதுகாப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறைகள், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கொள்கை…

மேலும் படிக்க
குழந்தைகள் விளையாடுகிறார்கள்

குழந்தைகளுக்கான வேடிக்கையான வெளிப்புற விளையாட்டு - கற்றல் பயன்பாடுகள்

குழந்தைகளுக்கான வேடிக்கையான வெளிப்புற விளையாட்டுகளைத் தேடுகிறீர்களா? மேலும் பார்க்க வேண்டாம்! இந்த கட்டுரையில், நாங்கள் படைப்பாற்றல் பட்டியலை தொகுத்துள்ளோம் &…

மேலும் படிக்க
குழந்தைகளுக்கான கோடைகால நடவடிக்கைகள்

குழந்தைகளுக்கான சிறந்த வெளிப்புற கோடை நடவடிக்கைகள்

குழந்தைகளுக்கான வேடிக்கையான உட்புற விளையாட்டுகளைத் தேடுகிறீர்களா? மேலும் பார்க்க வேண்டாம்! இந்த கட்டுரையில், நாங்கள் படைப்பாற்றல் பட்டியலை தொகுத்துள்ளோம் &…

மேலும் படிக்க
குழந்தைகள் உட்புற விளையாட்டுகளை விளையாடுகிறார்கள்

குழந்தைகளுக்கான வேடிக்கையான உட்புற விளையாட்டு

குழந்தைகளுக்கான வேடிக்கையான உட்புற விளையாட்டுகளைத் தேடுகிறீர்களா? மேலும் பார்க்க வேண்டாம்! இந்த கட்டுரையில், நாங்கள் படைப்பாற்றல் பட்டியலை தொகுத்துள்ளோம் &…

மேலும் படிக்க
குழந்தைகளின் திறன்களை வளர்க்க கணித ஆப்ஸ் மற்றும் இணையதளங்கள்

குழந்தைகளின் திறன்களை வளர்க்க சிறந்த கணித பயன்பாடுகள் மற்றும் இணையதளங்கள்

குழந்தையின் வளர்ச்சியில் கணிதத் திறன் முக்கியமானது. குழந்தைகளில் தர்க்கம் மற்றும் விமர்சன சிந்தனையை மேம்படுத்த இந்த பொருள் உதவுகிறது. இருப்பினும், இது…

மேலும் படிக்க
ஆசிரியர்களுக்கு செயலற்ற வருமானம்

ஒரு ஆசிரியராக செயலற்ற வருமானத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது

நீங்கள் செய்ய விரும்பும் ஒன்றை நீங்கள் கண்டுபிடித்து, பல விருப்பங்களுடன் பணம் சம்பாதிக்கலாம். இங்கே பல வழிகள் உள்ளன…

மேலும் படிக்க

தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் குழந்தைகள் எப்படி புதிய மொழிகளைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்

மொழிக் கல்வி என்பது குழந்தைகளின் வளர்ச்சியின் அடிப்படைப் பகுதியாகும். ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு சிறந்த வளர்ச்சியை விரும்புகிறார்கள், அங்கே…

மேலும் படிக்க