டல்லாஸ்

குடும்பம், நண்பர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவது மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது. உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் சுற்றித் திரிவது எப்போதும் நேர்மறையான அதிர்வுகளைத் தருகிறது மற்றும் உங்கள் நாளை பிரகாசமாக்குகிறது. ஆனால் தரமான நேரத்தைச் செலவிடுவதற்கான சிறந்த வழியை நீங்கள் எவ்வாறு தீர்மானிக்க முடியும்? இப்போது கற்றல் பயன்பாடுகள் டல்லாஸில் உள்ள பெற்றோருக்கான சிறந்த ஆதாரங்களின் அற்புதமான தொகுப்பைக் கொண்டுவருகிறது. குழந்தைகளுக்கான சிறந்த ஆதாரங்களை இங்கே காணலாம், பார்க்க வேண்டிய சிறந்த இடங்கள், சிறந்த அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் பல. ஆசிரியர்களுக்கான சிறந்த ஆதாரங்களை TLA கொண்டு வருவதால் டல்லாஸை ஆராய்வது இப்போது அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. எனவே பார்க்க வேண்டிய சிறந்த இடங்களைத் தேடி நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. டல்லாஸின் சிறந்த வளங்களைப் பற்றி இங்கே படிக்கவும்!