Izingxenyana - Ibanga lesi-3 - Umsebenzi 1

Amakhasi Okusebenzela Amahhala Ezingxenyana ZeBanga lesi-3

Ukuprakthiza ingxenye yabafundi bebanga lesi-3 ingaba yinselele. Uyazi ukuthi yiziphi izingxenyana? Izinombolo ezimelela izingxenyana zayo yonke zibizwa ngokuthi izingxenyana. Kungaba ingxenye noma ingxenye yanoma yiliphi inani noma into. Uma sithatha u-3/6 njengesibonelo, idinominayitha ngu-6, futhi inombolo engu-3. Ebangeni lesibili nelesithathu, abafundi baqala ukuchayeka emafrakshini. Khuthaza izingane ukuthi zizijwayeze amafrakshini zisebenzisa lawa maphepha okusebenzela amafrakhishini ajabulisayo kubafundi bebanga lesi-3 ukuze baqonde kangcono umqondo wamafrakhishini. Lawa maphepha okusebenza amafrakhishini ebangeni lesi-3 angasiza abafundi ekuxazululeni izinkinga ngendlela efanele. Izingxenyana ishidi lokusebenza labafundi bebanga lesithathu izophinde ithuthukise impumelelo yabafundi ezifundweni. Ungathola izandla zakho kulezi amafrakhishini okusebenzela ebangeni lesithathu ngoba zifinyeleleka yonke indawo emhlabeni kunoma iyiphi i-PC, i-iOS, noma idivayisi ye-Android. Zama lezi Amakhasi okusebenzela ezibalo zebanga lesi-3 okwamanje!

Yabelana Lokhu