Amakhasi Okusebenzela EBanga lesi-2 Ezingane

Abafundi bebanga lesi-2 bangasebenzisa amaphepha okusebenza amahhala aphrintekayo kubafundi bebanga lesi-2 Kuhlelo Lwami Lokufunda kunoma yiliphi ikilasi noma ekhaya ukuze benze izinto ezijabulisayo zesikhathi sokuphumula. Amashidi okusebenza ebanga lesi-2 avela ku-Learning Apps atholakala mahhala noma nini nanoma iyiphi indawo. Amakhasi okusebenzela amahhala ebanga lesi-2 enziwa ngokunakekela kwangempela nangokuhlonishwa kwezingane zebanga lesi-2 ukuze zikwazi ukufunda ngokuhlanganyela okuthile okusha futhi zithole ulwazi olubalulekile kulawa maphepha okusebenzela enkulisa yebanga lesi-2 ajabulisayo. Amakhasi okusebenza amahhala ebanga lesi-2 angaphrintwa afanele ukuzama! Namuhla, zizame namuhla.