Amakhasi okusebenzela ezibalo eBanga loku-2

Amakhasi okusebenzela ezibalo ebangeni lesi-2 aneqoqo lamakhasi okusebenzela ezibalo amaningi ahlanganisa cishe zonke izihloko ezibalulekile kubafundi bebanga. Lawa maphepha okusebenzela mahle ukuxazululeka ezinganeni njengoba evala izikhala ezibucayi umfundi angase abhekane nazo ezifundweni zabo. Ishidi lokusebenzela lezibalo limahhala ngokuphelele kunoma iyiphi i-PC, i-iOS, noma idivayisi ye-Android. Ngaphezu kwalokho, ungafinyelela lawa maphepha okusebenzela ezibalo athokozisayo kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba. Othisha bangalanda futhi baphrinte lawa maphepha okusebenzela ezibalo angaphrintekayo futhi babelane ngawo nekilasi. Ngokuprakthiza lawa maphepha okusebenza, ingane izohlala inake kakhulu ekilasini, futhi uzobona inqubekelaphambili enhle ezifundweni zayo. Abazali nothisha manje sebengakwazi ukuqeda ingcindezi njengoba lawa maphepha okusebenza ewumsebenzi othembisa kakhulu izingane ezingazijwayeza izibalo zazo. Ngakho usalindeni? Khetha noma yimaphi amaphepha okusebenza ezibalo bese uqala ukuzilolonga manje ukuze uphumelele izivivinyo zakho!