Uhlu Lwamagama Aqala Ngama-Alfabhethi Ahlukene Ephepha Lokusebenza

Igama eliqala ngama-alfabhethi ahlukene ngaphansi kwalesi sigaba lizosiza izingane ekuthuthukiseni ulwazi lwazo lwamagama. Siyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba nolwazi lwezwe lanamuhla, futhi ukuqhubeka nesinyathelo kubalulekile. Ulwazi oluhle ngamagama lungasiza izingane ekuqondeni kangcono ukufunda, lusheshisa inqubo yokuthuthukiswa kolimi. Izingane eziwazi kahle amagama zingakwazi ukuxhumana kalula nemibono yazo ngamazwi noma ngendlela emnyama nemhlophe. Igama eliqala ngama-alfabhethi ahlukene lingasiza izingane ukuthi ziqale uhambo lwazo lokufunda futhi zandise ulwazi lwazo lwamagama kalula. Okuphrintiwe okungezansi kungadawunilodeka futhi kusetshenziswe ekilasini noma emakhaya. Lezi zinto eziphrintiwe azifundisi nje izingane kodwa futhi zinikeza isikhathi sokuzijabulisa ngenkathi zifunda.

Ungavakashela futhi: amazwi aqala ngawo