Блог

Командалык кызматташуунун Корпоративдик концепциясы

Билим берүү реформасында бизнес лидерлеринин ролу: саясатка таасир этүү жана өзгөртүү

Кыраакы бизнес лидерлери саясатка таасир этип, билим берүү тутумундагы позитивдүү трансформацияга көмөктөшүү аркылуу таасирдүү билим берүү реформасын кантип жүргүзөөрүн изилдеңиз.

Толук маалымат